Veri sorumluları için kayıt süresi uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumluları için son kayıt tarihini uzattı.

Veri sorumluları için kayıt süresi uzatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çeşitli sektör temsilcilerinin Veri Sorumluları Siciline kayıt süresinin uzatılmasına yönelik talepleri değerlendirildi. Bu ayın 30'u olarak belirtilen tarih 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sorumlularına bazı yükümlülükler getiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılıyor.

VERBİS'e kayıt yaptırmakla sorumlu olan veri sorumluları, kayıt yaptırırken kişisel verileri hangi kategorilere göre işlediklerini, neden bu bilgileri kullandıklarını, aktarım yapıp yapmadıklarını, verileri ne kadar sakladıklarını, veri güvenliğini sağlamak için ne tür tedbirleri aldıklarını beyan etme yükümlülüğüne de sahip.

Şeffaf ve hesap verebilir

VERBİS kaydı ile kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflık ve veri sorumlarının mevzuata uyumluluk noktasında daha güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Bu sayede kişisel verilerin rastgele işlenmesi ve kullanması engellenerek belli bir disiplin altında tutulması sağlanacak. Dolayısıyla veri sorumluları, gerçekten kişisel veri işleme gerekliliği yoksa veri işlemekten sakınacak, veri işleme ve saklama faaliyetlerinde şeffaf hareket etmek zorunda olacak.

VERBİS ile, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kendi verileri üzerinde de kontrol sağlayabilecek. Kategorik bazda veri sorumlulularının işlediği veriler bulunan VERBİS’te kişisel verisi işlenen gerçek kişilere ait veri bulunmuyor. Veri sorumlularının VERBİS’e giriceği bilgiler gerçek kişilere ait bilgiler olmayacak. Veri sorumlularınca işlenen kişisel veriler yalnızca üst başlıklar şeklinde kategorik olarak sisteme girilecek. Dolayısıyla hiç kimsenin kişisel verisi VERBİS’te, dolayısıyla da Kişisel Verileri Koruma Kurumunda yer almayacak.

Kayıt yaptırmayana para cezası

Veri sorumlularının VERBİS'e sicile kayıt yaptırmamaları halinde Kişisel Verileri Koruma Kanununun 18’inci maddesinin 1. fıkrasının ç bendine göre 20 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumun internet sitesi www.kvkk.gov.tr'den VERBİS modülüne veya e-Devlet platformundan VERBİS’e kayıt yapılabiliyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER